Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

XXI Sesję Rady Powiatu Legnickiego z wtorku 20 grudnia rozpoczęła niezwykle miła uroczystość. Z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego Państwo Helena i Franciszek Chyła zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gratulacje, listy gratulacyjne oraz życzenia od zgromadzonych przekazał jubilatom Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń, zaś medal w imieniu Prezydenta RP wręczyła Starosta Legnicki Janina Mazur. Państwo Chyła w podziękowaniu za przygotowanie tak miłej uroczystości, poczęstowali wszystkich zgromadzonych pysznym tortem.

Po tak miły akcencie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Podczas posiedzenia Radni podjęli sześć uchwał, w tym w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego, przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2017 rok, planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na rok 2017. Radni oraz przybyli goście wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Janinę Mazur- Starostę Legnickiego oraz przyjęli protokoły z XIX i XX sesji Rady Powiatu Legnickiego. Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim uczestniczącym w obradach złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Janina Mazur. Podziękowania za współpracę oraz życzenia świąteczno-noworoczne złożył wszystkim Radnym i Zarządowi Powiatu oraz zebranym gościom Przewodniczący Rady Gminy Miłkowice Tadeusz Gładysz.

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego podziękował również dyrektor Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej Renacie Pinczuk-Brymerskiej za podarowane radnym ozdoby świąteczne, własnoręcznie wykonane przez dzieci.