Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zaprasza na ósmą edycję Legnickich Prezentacji Edukacyjnych, które odbędą się 8 lutego 2017 roku, w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Uczelni, pod honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Legnica Tadeusza Krzakowskiego, Starosty Legnickiego Janiny Mazur, Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy prof. Ryszarda K. Pisarskiego.

W godzinach od 900 do 1400 zaprezentowane zostaną oferty edukacyjne Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz legnickich szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych.

VIII Legnickie Prezentacje Edukacyjne to doskonała okazja, by w jednym miejscu uzyskać informacje o zasadach rekrutacji w roku 2017 oraz zaopatrzyć się w materiały prezentujące szkoły i uczelnie. Dzięki takiej formule targów młodzi ludzie mogą poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z wyborem ścieżki edukacyjnej oraz planowaniem swojej kariery zawodowej.

Uczniowie, którzy często mają trudności z podjęciem decyzji związanej z dalszą edukacją będą mieli doskonałą okazję poznać wszystkie aspekty związane z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych w roku 2017.

Bliższych informacji udzielają - Ewa Gut-Foltyńska - tel. 76 723 23 44 oraz Przemysław Kulon - tel. 76 723 23 43.

Program VIII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych

Centrum Konferencyjno-Widowiskowe (budynek E)

900 - otwarcie VIII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych

915 - 1400 - zwiedzanie stoisk

930 - 1330 - Przystanek Dietetyka - pokazy kuchni dietetycznej - prowadzenie dr inż. Dagmara Orzeł - antresola w budynku E

930 - 1000 - dr inż. Tomasz Stechnij, Energia - wyzwanie XXI wieku - sala E1


Na wykładzie zostaną przedstawione problemy współczesnej energetyki

1000 - 1030 - dr Anna Kowal-Orczykowska, Fiński cud edukacyjny - sala E1

Wystąpienie jest prezentacją wiedzy z zakresu pedagogiki porównawczej. Przedstawia rozwiązania edukacyjne zastosowane w jednym z krajów skandynawskich, które przyniosły spektakularne rezulataty w postaci wysokich osiągnięć szkolnych uczniów, mierzone przez niezależne organizacje typy OECD czy też testami PISA. Prezentacja może zaskakiwać niespotykanymi w Polsce rozwiązaniami i stanowić inspirację.

1030 - 1100 - dr inż. Tomasz Stechnij, Pomiędzy pasją, inżynierią a motoryzacją - sala E1

Burzliwy rozwój przemysłu, motoryzacyjnego rodzi zapotrzebowanie w branży motoryzacyjnej - na wykładzie zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z tego zakresu.

1100 - 1130 - dr inż. Daniel Medyński, Wytrzymałość - materiały konstrukcyjne - sala E1

Prezentacja dotyczy najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej oraz zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach, które są poddawane obciążeniom.

1130 - 1200 - dr Andrzej Szczepański, Migracje do Europy w XXI wieku - sala E1

Problematyka wykładu związana jest z europejskimi migracjami ludności, jako jedno z następstw tzw. Arabskiej Wiosny Ludów.

1200 - 1230 - mgr Nadine Bednarz, Paradoksy w ekonomii - sala E1

Wykład dotyczy nietypowych zachowań przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych

1230 - prezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy - sala E1

1400 - zakończenie VIII Legnickich Prezentacji Edukacyjnych.