Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniu wczorajszym, 09.02.2017 r., odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Powiatu Legnickiego. XXII posiedzenie otworzył, witając wszystkich zebranych Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Miłym akcentem przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad było wręczenie przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Stanisławę Pakos, która pełni również funkcję Przewodniczącej Powiatowego Zrzeszenia LZS i Mieszkańców Wsi, pamiątkowych statuetek jako podziękowań za pomoc i zaangażowanie w organizacji Powiatowych Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi w roku 2016 radnym: Jackowi Mazurowi oraz Łukaszowi Lichocie. Podziękowania otrzymał również Wicestarosta Krzysztof Sowiński, który z kolei zaangażował się w pomoc i wsparcie Zespołu Ludowego „Michalinki” w nagraniu ich pierwszej płyty.

Następnie przystąpiono do realizacji punków obrad, którymi było przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Legnickiego, złożenie interpelacji, sprawozdań z działalności Komisji Statutowych Rady Powiatu Legnickiego w roku 2016. Sprawozdania przedstawili: Mikołaj Bidnyk Przewodniczący Komisji Promocji i Spraw Społecznych, Robert Wierzbicki Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Jacek Mazur Przewodniczący Komisji Gospodarki Rolnej i Ekologii, Stanisława Pakos Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju i Budżetu, Jan Łukasz Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, które przedstawił Wicestarosta Krzysztof Sowiński.

Podczas posiedzenia Radni podjęli siedem uchwał, w tym w sprawie:

 • określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 przez Powiat Legnicki,
 • przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2017 - 2021",
  • przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Legnickiego na lata 2017 — 2020”,
  • projektu dostosowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Legnickiego.