Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Osiemnastu młodych recytatorów przybyło do Starostwa Powiatowego w Legnicy na Powiatowe Eliminacje XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK 2017”. Młodzi miłośnicy poezji nie tylko rywalizowali o dyplomy i nagrody ufundowane przez starostę legnickiego, ale również o możliwość reprezentowania powiatu legnickiego w dolnośląskim finale, który odbędzie się w Kłodzku.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: młodsi, w której wzięli udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, z kolei w kategorii starsi, startowali uczniowie szkół gimnazjalnych. Tegoroczne eliminacje powiatowe oceniało Jury, które miało niełatwy orzech do zgryzienia, bo wybrać tych najlepszych nie było łatwo.

Po emocjonujących obradach Jury w składzie: Halina Kiliś – Przewodnicząca, Barbara Dobosz-Lisiecka – Członek,Maciej Dorożko– Członek, Irena Wołkowska– Członek, Dorota Zawicka – Członek uzgodniło, iż miejsca I-IIIw kategorii szkół podstawowych zajęli:

I. Miejsce - Marta Krasna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie,

II. Miejsce – Jaśmina Wszołek-Ghodhbane ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Prochowicach,

III. Miejsce – Gabriela Tyfel ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Prochowicach.

W tej kategorii komisja przyznała dwa wyróżnienia:

· Annie Kowal ze Szkoły Podstawowej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej,

· Marcelinie Parzygnat ze Szkoły Podstawowej w Starym Łomie.

W kategorii szkół gimnazjalnych występy oceniało Jury w składzie: Halina Kiliś - Przewodnicząca,Maria Kubas – Członek, Zbigniew Olszewski – Członek, Honorata Tajchman-Rękoś – Członek.

Decyzją Jury następujące uczennice zajęły miejsca od I-III:

I. Miejsce - Marta Sobiechowska reprezentująca GOKiS w Miłkowicach,

II. Miejsce – Adriana Wiszniowska z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Rui,

III. Miejsce - Julia Musiał Gimnazjum nr 1 w Chojnowie.

W tej kategorii komisja przyznała wyróżnienie dla Kamili Łysaków z Gimnazjum w Spalonej.

Decyzją Jury w finale dolnośląskim Powiat Legnicki reprezentować będą zwyciężczynie dwóch kategorii wiekowych: Marta Krasna - młodsi oraz Marta Sobiechowska - starsi. Wręczenie nagród przez Janinę Mazur Starostę Legnickiego, Krzysztofa Sowińskiego Wicestarostę oraz Halinę Kiliś Przewodniczącą Jury dla zwycięzców zakończyło Powiatowe Eliminacje. Podziękowania za udział w konkursie otrzymał każdy uczestnik, a opiekunowie artystyczni uczniów otrzymali gratulacje za przygotowania ich do prezentacji. Jury otrzymało podziękowania za merytoryczną, sprawną, aczkolwiek „trudną” pracę, bo niełatwo jest wybrać z wszystkich uczestników prezentujących bardzo wyrównany czasami poziom, tych sześciu najlepszych.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom składamy serdeczne gratulacje z okazji wspaniałych prezentacji. Za nasze reprezentantki do finału wojewódzkiego trzymamy mocno kciuki!!