Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” z siedzibą w Legnicy, pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.

W dniu 27 lutego 2017r. do Starostwa Powiatowego w Legnicy wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” z siedzibą w Legnicy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”.

Uznając celowość realizacji w/w zadania zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Legnicy, na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu w zakładce: organizacje pozarządowe/ dotacja  w trybie art. 19a/ 2017

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać na piśmie, w sekretariacie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, do dnia 17 marca br. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia - liczy się data wpływu listu do urzędu).

W załączeniu: