Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Rodzin, w dniu 18 marca br., zapraszają do Legnicy wszystkich, którym droga jest pamięć o pielgrzymce św. Jana Pawła II i nauczanie papieskie na temat małżeństwa i rodziny, na debatę dotyczącą percepcji myśli św. Jana Pawła II o tworzeniu i przekazywaniu kultury jako służby na rzecz osoby, rodziny i kraju w dzisiejszej praktyce społecznej.

Konferencja przygotowawcza do IV Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej w 20 rocznicę pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II do Legnicy.

Data: 18.03.2017 r.

Miejsce spotkania: aula Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, ul. Jana Pawła II 1 w Legnicy (wejście od parkingu Legnickiej Kurii Biskupiej)

Czas spotkania: 1000 – 1245

Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej

Patronat honorowy: Biskup prof. Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki

Godz.1000 Modlitwa. Powitanie uczestników konferencji.

1015 Debata pod hasłem „Rodzina sercem cywilizacji miłości” dotycząca percepcji myśli św. Jana Pawła II o tworzeniu i przekazywaniu kultury jako służby na rzecz osoby, rodziny i kraju w dzisiejszej praktyce społecznej.

Prowadzenie debaty: ks. Waldemar Wesołowski, rzecznik prasowy diecezji legnickiej.

Zaproszeni uczestnicy: dr Aleksandra Aszkiełowicz, dr Agnieszka - Lisiecka – Bednarczyk z Instytutu Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Słowo na podsumowanie debaty: Biskup prof. Zbigniew Kiernikowski, Biskup Legnicki.

1145 Przerwa kawowa.

1205 „Nowy człowiek warunkiem zaistnienia prawdziwej kultury” – świadectwo Haliny i Zbigniewa Rudnickich z Salezjańskiej Wspólnoty Rodzin „Nazaret” w Lubinie.

1245 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Duszpasterstwo Rodzin zapraszają wszystkich, którym droga jest pamięć o pielgrzymce św. Jana Pawła II do Legnicy i nauczaniu papieskim na temat małżeństwa i rodziny.