Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

Zgodnie z § 5 Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 14/48/2015 z dnia 12 marca 2015r.
w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 4.100.00 zł (cztery tysiące złotych) dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” z siedzibą w Legnicy, na wykonanie zadania publicznego pn.: XX Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej”, w okresie od 1 czerwca do 26 sierpnia 2017r.

Podpisali:

  • Janina Mazur
  • Krzysztof Sowiński
  • Kazimierz Burtny
  • Zbigniew Kądziołka

Załącznik:

Uchwała Zarządu Powiatu Legnickiego 106/402/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.