Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W miniony czwartek, 30 marca 2017 roku, odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń.

Zanim jednak oficjalnie rozpoczęło się posiedzenie Rady, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Starosta Legnicki Janina Mazur na ręce Pani Beaty Witek Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy złożyli serdeczne podziękowania za pracę na rzecz promocji walorów turystycznych powiatu oraz zaangażowanie legnickiego oddziału PTTK w propagowanie aktywnego trybu życia połączonego z lekcją historii naszego regionu, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców powiatu legnickiego. Takie działania zasługują na wielki szacunek i uznanie nie tylko Radnych, ale i wszystkich mieszkańców.

Po tak miłym akcencie przystąpiono do obrad XXIV Sesji Radu Powiatu. Podczas Sesji Radni przyjęli sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2016 rok, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2016, z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 - 2018" za rok 2016, z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016, a także wysłuchali sprawozdania Starosty Legnickiego Janiny Mazur z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 28 lutego 2017 r.

Radni podjęli również sześć uchwał w tym: sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, w sprawie przyznania dotacji gminie Prochowice na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Legnickiego.