Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Zakończyły się eliminacje powiatowe XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem:

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

 Z blisko siedemdziesięciu prac z terenu powiatu legnickiego Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Robert Wierzbicki - przewodniczący komisji konkursowej , Radny Rady Powiatu Legnickiego,
 2. Anna Moskwa - członek komisji , Kierownik Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej KM PSP w Legnicy,
 3. Paweł Żabicki - członek komisji , Starszy Specjalista w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa powiatowego w Legnicy

wybrała po pięć prac z każdej grupy wiekowej. A oto lista laureatów eliminacji powiatowych:

I grupa – wiek od 6 – 9 lat:

 • Miłosz Dzioba, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, Gmina Ruja,
 • Hubert Krzyworączka, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, Gmina Ruja,
 • Dawid Popowczak, Szkoła podstawowa w Dąbiu, UMiG Prochowice
 • Nikola Kuczakowska, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, Gmina Ruja,
 • Weronika Renkas, Szkoła podstawowa w Kunicach, Gmina Kunice.

II grupa – wiek od 10 – 13 lat :

 • Jessica Sobala, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, Gmina Ruja,,
 • Hubert Kucza, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole,
 • Justyna Dąbrowska, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole,
 • Klaudia Frąc, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole,
 • Amelia Kędzior, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole.

III grupa – wiek 14 do niekończonego 18 roku życia:

 • Katarzyna Zielińska, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole,
 • Arkadiusz Karral, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole,
 • Natalia Tataruda, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole,
 • Emilia Kwaśniak, Zespół Szkół w Legnickim Polu, Gmina Legnickie Pole,
 • Katarzyna Wierzbicka, Gimnazjum w Prochowicach, UMiG Prochowice.

Prace trafią teraz do oceny jury szczebla wojewódzkiego. Za reprezentantów naszego powiatu mocno trzymamy kciuki.