Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wójtem Gminy Chojnów panem Andrzejem Pyrz zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok" oraz na prelekcję dotyczącą uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie projekt dokumentu „Program Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok", a uczestnicy spotkania będą mogli przekazać swoje uwagi. Będzie również możliwość zadania pytań dotyczących projektu ww. dokumentu na rok 2018.
W drugiej części spotkania podczas prelekcji omawiane będą następujące zagadnienia:
1) Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowanie.
2) Odpłatna działalność organizacji pożytku publicznego.
3) Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Spotkania odbędą się: