Drukuj

Dolny Śląsk gości regionalistów z całej Polski. Miłośnicy małych ojczyzn odwiedzają również Legnicę, gdzie spotykają się w Akademii Rycerskiej oraz w Zamku Piastowskim. W czwartek 8 czerwca br. podsumowali III Ogólnopolski Zjazd Regionalistów Polskich Nad Odrą. W dniach 9-10 czerwca regionaliści zwiedzają i dają występy oraz odczyty w regionie jeleniogórskim i wołowskim. Wieczorem 10 czerwca od godz. 1800 – 2000 w Legnicy, w Akademii Rycerskiej w Sali królewskiej zostaną wygłoszone komunikaty:

1.dr Mirosława Bednarzak – Libera Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,

„Zygmunt Jan Rumel (1915-1943) - Patriota pomostem dwóch światów między Ukrainą a Polską ”.

2. prof. Mieczysław Balowski - „Kształtowanie etosu Małej Ojczyzny na przykładzie Prochowic

3. Aleksandra Biniszewska - „Rola muzeów prywatnych w kształtowaniu postaw patriotycznych

społeczeństwa na podstawie Muzeum Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich”.

4. Iwona Czech – prezes Stowarzyszenia - „Wspólne dziedzictwo, wspólna troska, doświadczenie i

przykłady oraz wnioski z opieki nad zabytkami historycznymi w przestrzeni Szczawna Zdrój i

okolic”

5. Jerzy Rudnicki - „Kresowość czynnikiem kreującym postawy regionalistyczne na przykładzie

działalności Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej”

Po komunikatach o Godz. 20.00 będzie przejście do Zamku Piastowskiego i o Godz. 20.15 Ognisko i piknik regionalistów na zamku. Wystąpią:

W niedzielę 11 czerwca 2017r. o Godz. 10.00 Msza Św. w intencji Regionalistów Polskich w Kościele św. Jana w Legnicy, a Godz. 11.30 podsumowanie konferencji na Zamku Piastowskim.

Wystąpi prof. Stefan Bednarek z odczytem: - Kwadrans pamięci. Upamiętnienie i wspomnienie śp. Anatola Omelaniuka. Komunikat wygłoszą:
- Jan Engelgard - promocja książki „Historyczny wymiar Ziem Odzyskanych” , Barbara Skoczylas Stadnik dyr. Muzeum w Kamiennej Górze - „Benedyktynki Lwowskie pomostem dwóch światów Lwów-Krzeszów”.

Wręczenie medali i dyplomów zakończy czterodniowy zjazd.