Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wakacje to dla większości z nas czas odpoczynku, wytchnienia i relaksu. Jednak dla niektórych rozpoczyna się on trochę później , bowiem co roku w okresie wakacji rzesza wolontariuszy z Dolnego Śląska wyjeżdża na Kresy w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”, by ratować miejsca spoczynku swoich przodków. Również i w tym roku ok. 1100 Dolnoślązaków wyjechało, żeby przez 10 dni porządkować 114 polskich cmentarzy na Ukrainie. Nie zabrakło tam również delegacji z naszego powiatu, która pracowała między innymi nad uporządkowaniem polskiego cmentarza w Brzeżanach i Szypowcach. Wśród wolontariuszy byli: Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu, Halina Kiliś nauczyciel z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Renata Kozak oraz Barbara Oleś z GOPS w Krotoszycach, Stanisław Kłaczek z Legnickiego Pola, Aleksander Kłaczek oraz uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół: Patryk Morunowicz, Weronika Chudzik i Justyna Kawecka.

Prace wolontariuszy związane z porządkowaniem cmentarza brzeżańskiego są prowadzone od 2010 roku. W ciągu tych kilku lat wygląd nekropolii uległ wielkiemu przeobrażeniu. Kiedyś zarośnięty krzakami i chwastami, w wielu miejscach niedostępny, dziś cmentarz jest ładnie uporządkowany dzięki wspaniale zorganizowanej i szczególnie starannej pracy wolontariuszy, którym należy się wielka wdzięczność i szacunek. Swoją pracą dają wyraz poszanowania nie tylko pamięci o zmarłych, ale przed wszystkim patriotyzmu i więzi z Polakami, którzy zostali na Ukrainie.