Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe w Legnicy przystąpiło do projektu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie społeczne na płatnicze usługi elektroniczne urząd udostępnił kolejną, tego typu, usługę w obsłudze klientów.

Wraz z postępem w sferze usług bankowych i telefonów komórkowych banki udostępniają swoim klientom aplikacje stworzone z myślą o płatnościach mobilnych, które działają niejako „obok” aplikacji konkretnego banku i są przeznaczone głównie do dokonywania płatności, zastępując tym samym gotówkę czy kartę płatniczą.

Bank Pekao umożliwia swoim klientom skorzystanie z aplikacji PeoPay, którą można płacić w oznaczonych punktach (w tutejszym urzędzie a także w sieci sklepów Biedronka);

PKO BP i Inteligo swoim klientom udostępnia aplikację IKO, którą można dokonywać płatności w tutejszym urzędzie oraz różnych punktach usługowych.

BLIK to system płatności mobilnych opracowany przez spółkę 6 polskich banków – Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK, ING Bank Śląski, mBank oraz PKO BP. Projekt opiera się na aplikacji mobilnej PKO BP (IKO) i systemie kodów jednorazowych generowanych w telefonie, jednak nie trzeba instalować oddzielnego programu, gdyż usługa dostępna jest w aplikacjach mobilnych powyższych banków. Użytkownicy BLIKa również mogą płacić smartfonami w tutejszym urzędzie.

Nie trzeba zatem już nosić przy sobie gotówki ani karty płatniczej, wystarczy smartfon wyposażony w odpowiednie aplikacje aby uiścić w urzędzie swoje zobowiązania w wymaganym zakresie. Trzeba jednak być czujnym i sprawdzić czy bank, w którym osoba zainteresowana posiada konto, taką usługę udostępnia? czy posiadamy odpowiednio dozbrojony smatfont czyli czy zainstalowano odpowiednią aplikację do obsługi płatności? oraz czy zgłoszono w banku fakt, chęci korzystania z takiej formy płatności? Procedurę płatności smartfonem można zrealizować w kasie urzędu i Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.

Nadmienić należy, że wprowadzona możliwość płatności z wykorzystaniem smartfona jest kolejną formą płatności bezgotówkowych udostępnionych już w urzędzie. Poprzedziły ją możliwość płatności kartą płatniczą za usługi realizowane w Wydziale Komunikacji i Dróg objętych systemem CEPiK, która została wdrożona w roku 2015 oraz możliwość realizacji zakupów usług geodezyjnych w ramach sklepu internetowego na platformie WEBEwid powiatu legnickiego wdrożona w roku 2016.