Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

 

W Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy, w dniu 12 września br., odbył się finał VI edycji konkursu pn. „zDolne NGO” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Głównymi celami konkursu było uhonorowanie najbardziej profesjonalnych dolnośląskich organizacji pozarządowych, najlepiej działających na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 roku.

Uroczystości przewodniczył Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele samorządów z terenu Dolnego Śląska, m.in. Wiceprezydent Miasta Legnicy Dorota Purgal, Wicestarosta Legnicki Krzysztof Sowiński, Starosta Powiatu Jaworskiego Stanisław Laskowski, Starosta Powiatu Złotoryjskiego Ryszard Raszkiewicz, Wójt Gminy Malczyce Piotr Frankowski oraz Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka.

Zwycięzcą tegorocznej edycji zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Wyróżniono również trzy organizacje: Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół , Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic oraz Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Wyróżnienie specjalne, z okazji 70-lecia istnienia oraz działalności na rzecz propagowania idei regionalizmu dolnośląskiego w 2016 roku otrzymało Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej.

Po wręczeniu nagród i dyplomów laureatom, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski podziękował wszystkim organizacjom uczestniczącym w tegorocznej edycji konkursu oraz życzył wielu sukcesów i osiągnięć, a także dalszej owocnej działalności.