Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Zakończyły się prace związane z odnowieniem elewacji w pobenedyktyńskim zespole klasztornym w Legnickim Polu. Dzięki pozyskaniu przez Powiat Legnicki środków finansowych w wysokości 496 770,45 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Ochrona Zabytków - dofinansowanie zadania pn. „Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie wraz z osuszeniem elewacji frontowej budynku nr 5”, jeden z piękniejszych obiektów w naszym rejonie odzyskał dawny blask. Poza środkami pozyskanymi z MKi DN na renowację obiektu w Legnickim Polu przeznaczono kwotę w wysokości 42 981,00 zł pochodzącą z budżetu powiatu, a całkowity koszt prac remontowych wyniósł 539 751,45 zł. 

Zrealizowane zadanie  to  już IV etap prac związanych z odnawianiem zespołu klasztornego w Legnickim Polu. Celem zadania była restauracja i odnowienie unikatowej architektury barokowej elewacji frontowej budynku nr 5, z wykonaniem osuszenia murów oraz wykonaniem rewitalizacji obróbek kamieniarskich.

Należy nadmienić, że w celu zabezpieczenia i zachowania oraz utrwalenia substancji pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego Powiat Legnicki, poczynając od 2008r., zrealizował wiele prac renowacyjno-remontowych, w tym m.in. remont dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zmodernizowano system ogrzewania obiektu. Dotychczas przeprowadzone duże prace były wykonane w trzech etapach, a zakończone właśnie zadanie stanowi IV etap prac restauratorsko/renowacyjnych na pobenedyktyńskim zespole klasztornym.

Pierwszy etap polegający na restauracji i odnowieniu unikatowej architektury barokowej elewacji budynków pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Legnickim Polu wykonano w 2013r. (jego wartość wyniosła: 348.598,08 zł , a przyznana dotacja na realizację tego etapu wynosiła: 302.755,63 zł.), drugi etap prac przeprowadzono w 2014 r. (wartość tego zadania: 289.075,27 zł., a przyznana dotacja na realizację  wynosiła: 250.000 zł.) trzeci etap prac był przeprowadzony w 2015 r. (jego wartość to 850.132,94 zł; przyznana dotacja wynosiła: 600.000 zł.).

Pobenedyktyński zespół klasztorny uznaje się za jeden z najcenniejszych zabytków zarówno na terenie Powiatu Legnickiego jak i na terenie Dolnego Śląska, dlatego też m.in. celem prac, które przeprowadzono było utrzymanie obecnego statusu obiektu tak, by nadal mógł być świadectwem minionych wieków i pełnić ważną rolę nośnika historii i tradycji.