Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy serdecznie zaprasza na EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2017, które odbędą się 23 listopada 2017r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 13.00 w budynku LETIA BUSINESS CENTER; ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

http://www.puplegnica.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:798.html należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy do dnia 20 XI 2017 r.

W ramach seminariów eksperckich oraz indywidualnych konsultacji w punktach informacyjnych będzie można dowiedzieć się m.in. na temat:

 • obowiązującego prawa pracy;
 • nowego wymiaru rozliczeń w ramach e-składki;
 • obowiązków płatnika wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób
 • fizycznych;
 • dofinansowania działań rozwojowych dla MŚP w woj. dolnośląskim;
 • wsparcia dla przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
 • oferty dla pracodawców ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
 • kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS.

…i wielu innych zagadnień….

Europejskie Dni Pracodawców 2017 to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie jest realizowane na terenie urzędów pracy w całej Polsce, w tym w województwie dolnośląskim. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy również włączył się w tę inicjatywę.

W trakcie Europejskich Dni Pracodawców 2017 odbędą się seminaria eksperckie oraz uruchomione zostaną punkty informacyjno-konsultacyjne, w ramach których możliwy będzie bezpośredni kontakt pracodawców z zaproszonymi do uczestnictwa w spotkaniu przedstawicielami urzędów i instytucji m.in.:

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy,
 • Urzędu Skarbowego w Legnicy,
 • Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości- Oddziału we Wrocławiu,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży- Ochotniczego Hufca Pracy w Legnicy,
 • EURES - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu,
 • Państwowej Inspekcji Pracy w Legnicy,
 • Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG w Legnicy,
 • Biura Karier-Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy,
 • Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT w Legnicy,
 • Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy- Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.