Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3Do otwartego konkursu ofert na prowadzenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20 przystąpiło 6 organizacji pozarządowych, tj.:

Lp.

NAZWA OFERENTA
(ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ)


Nr oferty


Data wpływu


Data stempla pocztowego


Godzina
zarejestrowania


L.dz.

1

Fundacja W Służbie Wsi
ul. Dąbrowskiego 42,
50-457 Wrocław

1

08.11.2017

07.11.2017

12:17

16210

2

Fundacja „Młodzi Ludziom”
Borysław 49,
96-130 Głuchów

2

08.11.2017

07.11.2017

12:17

16211

3

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego
ul. Juliusza Lea 202a,
30-133 Kraków

3

08.11.2017

05.11.2017

15:04

16251

4

Fundacja Honeste-Vivere
ul. Amałowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa

4

09.11.2017

09.11.2017

10:09

16278

5

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój”
ul. Batorego 8,
56-200 Góra

5

09.11.2017

08.11.2017

15:00

16347

6

Fundacja Togatus Pro Bono
ul. Warmińska 7/1,
10-544 Olsztyn

6

10.11.2017

09.11.2017

10:25

16348

 


Oferty opiniowała Komisja konkursowa, powołana uchwałą Nr 129/480/2017 r. Zarządu Powiatu Legnickiego, z dnia 26 października 2017 r. W dniu 16 listopada 2017 r. Komisja konkursowa zapoznała się z treścią złożonych ofert i ustaliła, że spośród 6 zgłoszonych ofert 5 spełniało wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas oceny merytorycznej najwyższą ocenę końcową i rekomendację Komisji konkursowej do powierzenia prowadzenia punktu npp dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zlokalizowanego w Chojnowie, przy ul. Rynek 20 uzyskała oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra. Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Legnickiego, na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2017 r. podjął uchwałę Nr 133/488/2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na mocy uchwały do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Legnickiego, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., wyłonione zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra.