Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Z okazji 10- lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie, w miniony czwartek 23 listopada odbyła się uroczystość podsumowująca funkcjonowanie placówki. W uroczystościach wzięli udział między innymi: Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Janina Mazur – Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński – Wicestarosta, Andrzej Pyrz – Wójt Gminy Chojnów, Wanda Gołębiowska - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Radni Powiatowi oraz Gminy Chojnów. Jubileusz 10-lecia był nie tylko okazją do podsumowań, ale także do złożenia podziękowań wszystkim osobom, które wspierają placówkę.

Władze powiatu natomiast przekazały na ręce Pani dyrektor nie tylko gratulacje i życzenia. Z myślą o podopiecznych ŚDS-iu powiat legnicki zakupił 17 osobowego ford transita o wartości 195 570,00 zł. Zakup tego pojazdu był możliwy dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania w wysokości 112 167,68 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym miejscu warto wspomnieć, iż nasz drugi Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 również otrzymał samochód do przewozu swoich podopiecznych. Uczestnicy z ŚDS-iu Nr 2 w Chojnowie od niedawna mogą podróżować komfortowym mercedesem, który kosztował 282 900,00 zł. Na zakup tego pojazdu powiat również otrzymał środki finansowe z PFRON-u, tym razem w wysokości 195 150,64 zł., reszta środków stanowiła udział własny.