Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

We wtorek 5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się konferencja poświęcona polskim Kresom Wschodnim zatytułowana „Dziedzictwo Kresów”, nad którą patronat objął dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja była efektem współpracy między organizatorami: Powiatem Legnickim i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, w zakresie realizacji projektu pn. „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, pracownicy urzędów gmin, bibliotek, gminnych ośrodków kultury, członkowie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Okręgowego w Legnicy, członkowie Związku Sybiraków Koła w Legnicy, członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP Oddziału w Legnicy, członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie oraz miłośnicy Kresów i tematyki kresowej.

Projekt dotyczył szeroko rozumianej wielokulturowości Dolnego Śląska, a głównym jego celem było pogłębianie świadomości historycznej mieszkańców regionu oraz budowanie poczucia wspólnej tożsamości regionalnej z poszanowaniem dziedzictwa przodków. Wykład rozpoczął Stanisław Srokowski – pisarz, publicysta i tłumacz, autor opowiadań, na kanwie których powstał scenariusz Wojciecha Smarzowskiego do filmu pt. „Wołyń”. Poruszył w swoim wystąpieniu tematykę „Wielkości i dramatu polskich Kresów”. Następnie głos zabrała dr Anna Stodolna-Rybczyńska – konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, która wygłosiła wykład pt. „200 lat istnienia Ossolineum – Kresy wciąż obecne we Wrocławiu”. Konferencję zakończyło wystąpienie Starosty Legnickiego Janiny Mazur, która opowiedziała jak chronić dziedzictwo kulturowe na Kresach Wschodnich, o cmentarzu dawidowsko-gańczarskim, który grupa kresowian i ich potomków uratowała od zniszczenia oraz o książce pt. „Pamiętnik pokoleń”, autorstwa uczniów szkół z terenu powiatu legnickiego, którzy spisali wspomnienia z Kresów swoich najbliższych.