Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

W dniu 7 lutego 2018 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął uchwałę Nr 143/534/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania 

Wnioskowana

 kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Folkloru „FURMANI” w Miłkowicach

 

Zakup materiałów na stroje dla grup dziecięcych SPiSF „FURMANI”

 

 

1.839,00

1.839,00

2

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

 

„W krainie ginących zawodów”

 

 

1.100,00

 

 

1.100,00