Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Z udziałem 23 młodych recytatorów, 28 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyły się Powiatowe Eliminacje XXIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK 2018”. Młodzi miłośnicy poezji nie tylko rywalizowali o cenne nagrody ufundowane przez Starostę Legnickiego Janinę Mazur, ale również o możliwość reprezentowania powiatu legnickiego w dolnośląskim finale, który odbędzie się w Kłodzku w dniach 26-27 kwietnia.

Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: młodsi (13 uczestników), w której wzięli udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, z kolei w kategorii starsi (10 uczestników ), startowali uczniowie klasy 7 szkół podstawowych oraz uczniowie klas II i III szkół gimnazjalnych. Tegoroczne eliminacje powiatowe oceniało Jury w składzie: Halina Kiliś - przewodnicząca, Maria Popiacka, Ewa Podhorodecka oraz Stanisława Kobiak- Członkowie Jury. Panie miały niełatwy orzech do zgryzienia, bo wybrać tych najlepszych nie było łatwo.

Po emocjonujących obradach Jury, czołowe miejsca zajęli:

W kategorii młodsi:

 • I Miejsce – Lena Waldman ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach.
 • II Miejsce – Klaudia Szeszko ze Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach.
 • III Miejsce – Nikola Jakimczyk ze Szkoły Podstawowej im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu oraz Zofia Lech ze Szkoły Podstawowej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał : Kajetan Tracz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

W kategorii starsi:

 • I Miejsce -Wiktoria Piechowiak z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie
 • II Miejsce -Marta Klimczyk oraz Natalia Sigłowa z Gimnazjum Nr 1
  im. Jana Pawła II w Chojnowie
 • III Miejsce – Arkadiusz Kapral z Zespołu Szkół w Legnickim Polu oraz Maja Hawryluk ze Szkoły Podstawowej w Spalonej.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Gabriela Tyfel ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach.

W finale dolnośląskim Powiat Legnicki reprezentować będą zwyciężczynie dwóch kategorii wiekowych Lena Waldman - młodsi oraz Wiktoria Piechowniak - starsi. Nagrody i gratulacje młodym recytatorom wręczyli: Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta, Grzegorz Rogos Sekretarz Powiatu oraz Halina Kiliś Przewodnicząca Jury. Podziękowania za udział w konkursie otrzymał każdy uczestnik, opiekunowie artystyczni uczniów otrzymali gratulacje za przygotowania ich do prezentacji. Jury otrzymało podziękowania za merytoryczną, sprawną, aczkolwiek „trudną” pracę, bo niełatwo jest wybrać z dwudziestu uczestników prezentujących bardzo wyrównany czasami poziom, tych sześciu najlepszych i dwóch wyróżnionych.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznym składamy serdeczne gratulacje z okazji wspaniałych prezentacji recytatorskich.

Za nasze reprezentantki do finału wojewódzkiego trzymamy mocno kciuki!!