Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe

   Zgodnie z § 5 Uchwały Zarządu Powiatu Legnickiego Nr 14/48/2015 z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 3 400.00 zł (trzy tysiące czterysta złotych) dla Stowarzyszenia KOLEJARZ z siedzibą w Siedliskach, na wykonanie zadania publicznego pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch".
    Podpisali:

  • Janina Mazur
  • Krzysztof Sowiński
  • Kazimierz Burtny
  • Jan Krawczyk
  • Zbigniew Kądziołka

UCHWAŁA NR 149/558/2018 ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.