Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów urodzonych w latach 2001-2004 do udziału w projekcie historii mówionej. Jego ideą jest spotkanie młodzieży polskiej i amerykańskiej. Główne wątki związane są z pokazaniem ponad 150-letniego doświadczenia wielu pokoleń polskich emigrantów mieszkających w Chicago.

Integralnym elementem całości jest projekt historii mówionej. Jego ideą jest spotkanie młodzieży polskiej i amerykańskiej i wspólna praca nad nagraniem relacji świadków historii Polaków mieszkających obecnie w Chicago, członków ich rodzin mieszkających w Polsce oraz innych osób, które zetknęły się z problemem emigracji do Chicago. Efekty pracy będą zaprezentowane na wystawie.

Wymagania dla kandydatów:

 • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2 np. FCE.
 • Zainteresowanie projektami związanymi z historią mówioną, filmem lub innymi sztukami audiowizualnymi.
 • Zainteresowanie historią Polski oraz Stanów Zjednoczonych.
 • Umiejętność słuchania.
 • Otwartość, kreatywność.
 • Umiejętność pracy w grupie.

W ramach projektu Organizator oferuje:

 • Udział w międzynarodowym projekcie.
 • Warsztaty z historii mówionej realizowane zarówno przez Muzeum Historii Polski, jak i zagranicznych partnerów.
 • Udział w warsztatach, które odbędą się w Chicago latem 2019 r. (organizatorzy pokrywają uczestnikom koszty przelotu i pobytu w Chicago). Uczestnicy mają zapewnionego pełnoletniego opiekuna – przedstawiciela Muzeum Historii Polski.

Czego oczekuje Organizator:

 • Gotowości i chęci do współpracy.
 • Dyspozycyjności w następujących terminach: 19-20 maja 2018 r. (warsztaty w Muzeum Historii Polski); 23 czerwca – 1 lipca 2018 r. (warsztaty z udziałem młodzieży amerykańskiej).
 • Paszportu ważnego co najmniej do marca 2020 r.
 • Możliwości poniesienia kosztów wizy amerykańskiej.
 • W przypadku osób spoza Warszawy: pokrycia kosztów dojazdów i noclegów w czasie spotkań warsztatowych (19-20 maja, 23 czerwca – 1 lipca) oraz zapewnienia opieki osobom niepełnoletnim po zajęciach w muzeum.

 Harmonogram projektu:

Marzec – maj 2018 r.

 • Rekrutacja do projektu:

do 27 kwietnia termin przesłania zgłoszeń do projektu,

7-10 maja – rozmowy z wybranymi kandydatami,

11 maja  – ogłoszenie wyników rekrutacji.

19-20 maja 2018 r.

Warsztaty w Muzeum Historii Polski obejmujące:

 • Wprowadzenie merytoryczne do projektu.
 • Szkolenie nt. zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z historią mówioną.

23 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Warsztaty polsko-amerykańskie w Warszawie.

 • Anglojęzyczne warsztaty historii mówionej.
 • Przeprowadzanie wywiadów ze świadkami – Polakami, którzy wrócili do kraju z emigracji z Chicago.

Lato 2019 r.

Warsztaty w Chicago.

Zgłoszenie do projektu:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać zgłoszenia do 27 kwietnia 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie do projektu „Polacy w Chicago” powinno zawierać następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia.
 2. Dane szkoły (adres, klasa).
 3. Dane kontaktowe (adres mailowy, telefon).
 4. Potwierdzenie kwalifikacji językowych.

Należy również dołączyć uzasadnienie swojej kandydatury do projektu. Powinno ono zawierać:

 • opis swoich zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem interesujących dla zgłaszającego się tematów historycznych.
 • opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie udziału w projektach o tematyce historycznej bądź innych z szeroko pojętej edukacji humanistycznej.
 • opis dotychczasowych doświadczeń z historią mówioną.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć zgodę rodziców na udział osób niepełnoletnich w procesie rekrutacyjnym oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

 

Kontakt:

Gabriela Sierocińska-Dec
Dział Edukacyjny
Muzeum Historii Polski
Tel. 22 211 90 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.