Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Powiat Legnicki zabezpieczył w tym roku ponad 3 miliony złotych na termomodernizację budynku szkolnego, kotłowni, warsztatów i administracji w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie przy ulicy Witosa 1.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z którego powiat legnicki pozyskał ponad 2,5 mln złotych.

W ramach inwestycji polegającej na termomodernizacji tym zadaniem zostaną objęte budynki szkolne przy ulicy Witosa, w tym m.in. główny budynek szkoły, który wybudowany został jeszcze w okresie międzywojennym i zawiera liczne drobne elementy dekoracji architektonicznej. charakterystyczne dla tego okresu.

W ramach inwestycji prowadzonej przy głównym budynku szkoły planuje się: ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową, wymianę starej stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i renowację drzwi wejściowych, ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu, ocieplenie wnęk okiennych, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania oraz modernizację instalacji c.o. i cwu.

Ściany zewnętrzne budynku wykończone zostaną tynkiem sylikatowym. Inwestycja przyniesie oszczędności w ogrzewaniu, do czego przyczyni się, oprócz termomodernizacji, także remont systemu grzewczego i zainstalowanie Odnawialnych Źródeł Energii.  

Termomodernizacja obejmie także wybudowane w latach 70-tych budynki kotłowni, warsztatów oraz administracji. Wszystkie te obiekty przylegają do siebie, tworząc zwartą zabudowę. W tym przypadku planowane jest pełne ocieplenie ścian styropianem.

Inwestycja jest realizowana przez wyłoniony w postępowaniu przetargowym zakład ogólnobudowlany. 

Ogólne zawansowanie prac ocenia się na około 60%, wymieniono już większość stolarki okiennej i drzwiowej, na ukończeniu są również prace związane z dociepleniem budynku głównego, warsztatów oraz administracji. W budynku głównym wymieniono instalację c.o. i zakończono izolację stropodachu. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwic br.