Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

XV Regionalny Turniej w Kręgle Domów Pomocy Społecznej odbył się 18.05.2018r.

Do udziału w turnieju zaproszeni zostali podopieczni z zaprzyjaźnionych placówek oraz „Klub Seniora” działający przy Stowarzyszeniu „Prząśnik”. Każdą placówkę reprezentowały 5-osobowe drużyny wraz z opiekunami.
Na XV Turniej w Kręgle zaproszeni zostali również przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy oraz kierownicy w/w placówek.

Turniej rozpoczął się o godz. 10.00 od przywitania gości przez dyrektor DPS „Prząśnik” panią Alicję Jaśkiewicz. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na śniadanie, po którym odbyła się krótka rozgrzewka. Turniej oficjalnie rozpoczął pierwszym rzutem pan Kazimierz Burtny- członek Zarządu Powiatu Legnickiego.

 

W 2 rundach wyłonieni zostali zwycięzcy w kategorii indywidualnej oraz 4 drużyny (2-osobowe) do gry w finałach zespołowych. W przerwie między grami eliminacyjnymi odbył się również Turniej Dyrektorski oraz Turniej Opiekunów.

 

W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął Jan Podyma (DPS Głogów),
II miejsce Wiesław Kuźniar (Klub Seniora), III miejsce Julian Mielniczuk (DPS Prząśnik). Drużynowo I miejsce zajął DPS „Prząśnik”, II miejsce Klub Seniora, III miejsce Caritas Malczyce. W Turnieju Dyrektorów, zwyciężyła dyrektor DPS Kowary pani Alicja Trembułowicz, II miejsce zajęła pani Jolanta Kaczmarek DPS Głogów, III miejsce pani Dorota Rutkowska – Dom Opieki „Szarotka” Lubin. W turnieju Opiekunów zwyciężył Lubin, II m-ce „Prząśnik”, III m-ce Kowary. Trzy pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach zostały nagrodzone pucharami, dyplomami. Najlepiej kibicującą drużyną okazali się mieszkańcy DPS „Prząśnik”.