Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Władze powiatu legnickiego włączyły się w akcję obdarowywania najmłodszych pacjentów legnickiego szpitala uszytymi przez wolontariuszy kocykami i wydzierganymi czapeczkami, rękawiczkami i skarpetkami. Akcja pod patronatem Starosty Legnickiego Janiny Mazur i Przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego Aleksandra Kostunia miała swój finał 12 czerwca br. w siedzibie starostwa.

Pięknie uszyte, kolorowe, wykonane ręcznie rożki, kocyki, pieluszki, czapeczki, skarpetki i rękawiczki zostały przygotowane do przekazania dyrektor szpitala Krystynie Barcik. Wszystko to powstało dzięki zaangażowaniu pracowników i podopiecznych jednostek organizacyjnych powiatu działających w sferze pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku, Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, Środowiskowych Domach Samopomocy nr 1 i nr 2 w Chojnowie. Terapeuci i podopieczni placówek przez kilka tygodni wykonywali je w ramach zajęć terapii prowadzonej w placówkach.

Efekt tych prac oddają słowa Aleksandra Kostunia, przewodniczącego Rady Powiatu Legnickiego: „Nie spodziewałem się, że powstanie coś tak pięknego”. Obecni podczas spotkania dyrektorzy placówek pomocy społecznej nie kryli uśmiechów radości za docenienie pracy, którą wykonali ich pracownicy i terapeuci, aby uszczęśliwić maluszki i ich rodziców. Słowa wdzięczności usłyszeli również od Starosty Legnickiego Janiny Mazur: „Dziękuję w imieniu swoim i członków Zarządu za wielkie zaangażowanie i wkład pracy Państwu dyrektorom placówek, a za Waszym pośrednictwem wszystkim, którzy wykonali te wspaniałości, które trafią do małych pacjentów”.

Pomysł całej akcji wyszedł od Anny Burakowskiej, prezes Fundacji „Zielona Kurka”, która powstanie lokalnej inicjatywy obdarowywania noworodków rzeczami najpotrzebniejszymi w pierwszych chwilach zainicjowała dzięki swojej dwuletniej działalności w ogólnopolskiej akcji ”Tęczowy kocyk”.

Spotkanie władz powiatu z dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, związane z przekazaniem, robionych od serca, podarków dla noworodków zakończyło się obietnicą, że inicjatywa będzie kontynuowana, jak tylko zapasy pieluszek, zabawek i ubranek się skończą.