Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Dnia 17 sierpnia zakończył się termin nadsyłania prac na konkurs literacki pn. „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń c.d.”. Była to druga edycja konkursu, która trwała od stycznia bieżącego roku. Tematem przewodnim, tak jak w pierwszej edycji konkursu, były historie pierwszych przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie RP, a mianowicie na Dolny Śląsk.

Nadesłane i zakwalifikowane do konkursu prace, nadal będą znajdowały się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legnicy, aby osoby zainteresowane mogły zapoznać się z ich treścią.

Na konkurs wpłynęło 29 prac, w tym 22 prace w kategorii szkoła podstawowa, 3 prace w kategorii gimnazjum oraz 4 prace w kategorii szkoła ponadgimnazjalna.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w konkursie literackim w kategorii szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Konkurs ma otwartą formułę. Nadal można nadsyłać prace, które po zakwalifikowaniu do publikacji, będą umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Starostwa. Dalsze nadsyłanie i publikowanie prac ma na celu ocalenie od zapomnienia wspomnień osób, które po II wojnie światowej zmuszone zostały do opuszczenia swoich ojczystych stron na Kresach Wschodnich i osiedlenia się tu na Dolnym Śląsku, na Ziemiach Zachodnich w nowych granicach RP, które stały się ich nową ojczyzną.    

S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E:

I MIEJSCE:

Krewetka„Wspomnienia babci Hani”Agnieszka Jakubiak, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, m. Chojnów

II MIEJSCE:

Orest„Mam 14 lat i mieszkam w Lisowicach...”Orest Chomiak, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, gm. Prochowice;

Borówka„Historia, która zatoczyła koło”Natalia Borowy, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, m. Chojnów;

III MIEJSCE:

ADAMD„Chciałbym opowiedzieć o historii...”Adam Dyczko, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach, gm. Kunice;

MISIEK„Połączyła je miłość do Ojczyzny”Michał Nadzieja, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, gm. Ruja

WYRÓŻNIENIA:

Joker „Ze wspomnień Mariana Giedrojcia”Karol Sypień, kl. VI, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, m. Chojnów

Antoniusz„Zeszyt z wspomnieniami”Antoni Filipowicz, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie, gm. Chojnów

Aelin Ashryver Galathynius „Kiedyś wakacji nie było...”Jaśmina Wszołek-Ghodhbane, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach

G I M N A Z J A:

I MIEJSCE:

Martyna„Droga do szczęścia”Martyna Dobosz, kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, gm. Prochowice

II MIEJSCE:

Natalia – „Nowe życie – wspomnienia Jana Bielaka”Natalia Bień, kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, gm. Miłkowice

WYRÓŻNIENIE:

ASOLNA„Czy ktokolwiek z was…” Joanna Turkiewicz,Aleksandra Ilkowska, Natalia Chmurska, Marcelina Pietrewicz, kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Spalonej, gm. Kunice

 

S Z K O Ł Y     P O N A D G I M N A Z J A L N E:

I MIEJSCE:

Lilu „NIE ZAPOMNĘ...”Magdalena Chadała, kl. I TE, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, m. Chojnów

WYRÓŻNIENIE:

Pauluś – „Chodząca historia – Moja Babcia” – Paula Gronostal, kl. I TE, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

 

Indywidualne wyróżnienie Starosty Legnickiego Janiny Mazur za styl, za bardzo literackie ujęcie tamtych wydarzeń, sytuacji i osobistych odczuć bohaterów prac otrzymują:

HANIAW -Hanna Warchoł, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach

AGATAR – Agata Rynnik  również uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy jego laureatom.

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w dniu 5 września br., o godz. 10.00, w sali 3A Starostwa Powiatowego w Legnicy.