Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Dnia 5 września br. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji powiatowego konkursu literackiego „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń c.d.” zorganizowanego przez Powiat Legnicki. Tematem przewodnim, tak jak w pierwszej edycji, były historie przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie RP, a mianowicie na Dolny Śląsk. Konkurs miał na celu upamiętnienie tradycji i kultury regionu oraz historii jego powojennych mieszkańców poprzez opublikowanie wspomnień pierwszych osadników po przybyciu na Ziemię Dolnośląską.

Na spotkaniu podsumowującym wyniki konkursu, w którym wzięli udział laureaci, ich rodzice, Starosta Legnicki Janina Mazur oraz Wicestarosta Powiatu Legnickiego Krzysztof Sowiński, wręczono nagrody ufundowane przez Powiat Legnicki.

Spotkanie, swoją obecnością zaszczycili m.in. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” z siedzibą w Legnicy dr Tadeusz Samborski, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach Zofia Rak, Dyrektor PZS w Chojnowie Mariusz Kowalczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie Beata Miler-Kornicka, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie Anna Denisiak oraz rodzice i nauczyciele autorów zwycięskich prac.

Na konkurs wpłynęło 29 prac, w tym 22 prace w kategorii szkoła podstawowa, 3 prace w kategorii gimnazjum oraz 4 prace w kategorii szkoła ponadgimnazjalna.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia br. ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w konkursie literackim w kategorii szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. 

S Z K O Ł Y    P O D S T A W O W E:

I MIEJSCE: Krewetka„Wspomnienia babci Hani”Agnieszka Jakubiak, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, m. Chojnów.

II MIEJSCE:  Orest„Mam 14 lat i mieszkam w Lisowicach...”Orest Chomiak, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, gm. Prochowice,

Borówka„Historia, która zatoczyła koło”Natalia Borowy, kl. VII, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, m. Chojnów,

III MIEJSCE:  ADAMD„Chciałbym opowiedzieć o historii...”Adam Dyczko, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach, gm. Kunice,

MISIEK„Połączyła je miłość do Ojczyzny”Michał Nadzieja, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, gm. Ruja.

WYRÓŻNIENIA: Joker „Ze wspomnień Mariana Giedrojcia”Karol Sypień, kl. VI, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie, m. Chojnów,

Antoniusz„Zeszyt z wspomnieniami”Antoni Filipowicz, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie, gm. Chojnów,

Aelin Ashryver Galathynius„Kiedyś wakacji nie było...” – Jaśmina Wszołek-Ghodhbane, kl. VII, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach.

G I M N A Z J A:

I MIEJSCE: Martyna„Droga do szczęścia”Martyna Dobosz, kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, gm. Prochowice,

II MIEJSCE: Natalia – „Nowe życie – wspomnienia Jana Bielaka”Natalia Bień, kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, gm. Miłkowice,

WYRÓŻNIENIE: ASOLNA„Czy ktokolwiek z was…” Joanna Turkiewicz, Aleksandra Ilkowska, Natalia Chmurska, Marcelina Pietrewicz, kl. III gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Spalonej, gm. Kunice.

S Z K O Ł Y    P O N A D G I M N A Z J A L N E:

I MIEJSCE: Lilu „NIE ZAPOMNĘ...”Magdalena Chadała, kl. I TE, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, m. Chojnów,

WYRÓŻNIENIE: Pauluś – „Chodząca historia – Moja Babcia” – Paula Gronostal, kl. I TE, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

Indywidualne wyróżnienie Starosty Legnickiego Janiny Mazur za styl, za bardzo literackie ujęcie minionych wydarzeń, sytuacji i osobistych odczuć bohaterów prac otrzymały:

HANIAW Zawsze trzeba mieć nadzieję – wspomnienia Pani Janiny Gawor” – Hanna Warchoł, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach,

AGATAR – Co prababcia Aniela pamięta ze swojego dzieciństwa?” – Agata Rynnik,  kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Bieniowicach.

Laureaci, oprócz dyplomów za zajęcie poszczególnych miejsc i wyróżnień, otrzymali atrakcyjne nagrody, mianowicie rowery górskie, smartfony, smartwatche i głośniki mobilne. Nagrodzeni autorzy prac zostali także uhonorowani książkami ufundowanymi przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusza Samborskiego.

Dyplomy z podziękowaniami za trud wychowania młodego pokolenia oraz przekazanie wartości i spuścizny naszej Ojczyzny, z rąk Starosty Legnickiego Janiny Mazur oraz Wicestarosty Legnickiego Krzysztofa Sowińskiego, otrzymali rodzice laureatów.

Gratulacje i nagrodę dla najbardziej zaangażowanej w konkursie szkoły otrzymała Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie. Autorami 11 prac z 22 w kategorii „szkoły podstawowe” byli uczniowie tej właśnie szkoły.

Podsumowując wyniki konkursu Starosta Legnicki Janina Mazur poinformowała o otwartej formule konkursu. Nadal można nadsyłać prace, które po zakwalifikowaniu do publikacji, będą umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej Starostwa. Dalsze nadsyłanie i publikowanie prac ma na celu ocalenie od zapomnienia wspomnień osób, które po II wojnie światowej zmuszone zostały do opuszczenia swoich ojczystych stron na Kresach Wschodnich i osiedlenia się tu na Dolnym Śląsku, na Ziemiach Zachodnich w nowych granicach RP, które stały się ich nową ojczyzną.