Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Mszą Świętą odprawioną pod przewodnictwem  Jego Ekscelencji Biskupa Legnickiego Zbigniewa  Kiernikowskiego w Katedrze  p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy powiat legnicki rozpoczął obchody XX-lecia swojego istnienia.  W Mszy świętej udział wzięły poczty sztandarowe: Miasta Legnicy, Liceum Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, Komendy Miejskiej Policji  i Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Legnicy, Związku Sybiraków Zarząd Oddziału w Legnicy, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Legnicy, Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, OSP Związek Powiatowy, Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy w Legnicy, Harcerskiej 710 Drużyny Wędrowniczej KEDYW. Podczas Mszy Świętej został pobłogosławiony sztandar Powiatu Legnickiego.

  Po uroczystościach w legnickiej katedrze uczestnicy udali się do Sali Królewskiej
w Akademii Rycerskiej, gdzie zaplanowano główne obchody. W tym historycznym wydarzeniu udział wzięło wiele osobistości: przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, samorządowcy przedstawiciele jednostek współpracujących z powiatem, służb mundurowych, oświaty, wyższych uczelni legnickich, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.   Podczas jubileuszu zaprezentowano film promocyjny powiatu legnickiego, wręczono medale okolicznościowe XX-lecia Powiatu Legnickiego, przekazano sztandar oraz wysłuchano wystąpienia znanego polskiego historyka, profesora nauk humanistycznych, byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego i senatora V kadencji Senatu RP Pana Stanisława Sławomira Niciei.  Uroczystość uświetniły występy chórów i zespołów ludowych z powiatu legnickiego: „Przyjaciółki” z Niedźwiedzic, „Chór Dnia Jednego” z Prochowic, „Kapela  Kunice”, „ Trzy Pokolenia” z Miłkowic, „Chór SKORANTA” z Chojnowa.

Organizację jubileuszu wsparli finansowo sponsorzy: firma KONCEPT, firma EDMEL, Getin Noble Bank SA, Górażdże Kruszywa Sp. z o.o, Bank Spółdzielczy w Legnicy, Przedsiębiorstwo Usługowo Wykonawcze Solidex, Pol-Dróg Dolny Śląsk SA, Władysław Jamroz - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Józef Baran - Betoniarnia Spalona, Wiesław Bernacki-BERYS.

 

 

 

Podsumowanie dwudziestu lat powiatu legnickiego było okazją nie tylko do uhonorowania osób zasłużonych medalami, ale również do wspomnień i oddania pamięci tym osobom, których już z nami nie ma. Przedstawiciele naszego powiatu złożyli znicze na grobach byłych radnych: Haliny Kułacz, Józefy Parobczak, Czesława Iwanickiego oraz Janusza Mikulicza.