Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniu wczorajszym, tj. 4 października, z okazji przypadającej w tym roku dwudziestej rocznicy powstania Powiatu Legnickiego długoletnim pracownikom Starostwa Powiatowego w Legnicy
oraz Panu Piotrowi Krawczykowi – prezesowi Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA w Legnicy oraz Pani Agacie Mikulskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach wręczono pamiątkowe medale jubileuszowe. W trakcie spotkania uczestnicy obejrzeli film pokazujący dwudziestoletnią historię powiatu i otrzymali albumy pokazujące przyrodę powiatu. Uroczystość umilił występ Zespołu Ludowego „Michalinki” z Konradówki i Piotrowic, który zaprezentowanymi utworami  podkreślił, że społeczność powiatu dba o kulturę  ludową i ją pielęgnuje.

 Medale jubileuszowe długoletnim pracownikom wręczali: dr Tadeusz Samborski członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Janina Mazur starosta legnicki, Aleksander Kostuń przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego,  Krzysztof Sowiński wicestarosta.

Starosta Janina Mazur oraz przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń podziękowali pracownikom za zaangażowanie i  poświęcenie w pracy, a tym samym  oddanie idei samorządu jako organu działającego na rzecz mieszkańców. Dr Tadeusz Samborski również podkreślił jak ważną rolę pełnią w dzisiejszych czasach samorządy i jak ważna jest kompetencja pracujących w nich ludzi.