Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   


17 października br., o godzinie 9.00 w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się konferencja z udziałem gości z sześciu krajów europejskich pt. „Dolny Śląsk – ojczyzną wielu narodów”. Było to podsumowanie  działania projektu „Łączmy nasze serca bez granic” w ramach programu Erasmus+, w którym uczestniczy Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie.

Wiele krajów dotyka obecnie w dużym stopniu problem napływu migrantów i uchodźców.
W całej Europie mają miejsce ruchy migracyjne, które zmieniają strukturę społeczną naszych narodów.

Dolny Śląsk jest specyficznym narodowościowo miejscem w Polsce. Po drugiej wojnie światowej na „Ziemie Odzyskane” przybyło wiele różnych narodowości: z Kresów Wschodnich,
z Podhala i Sądecczyzny, Mazowsza (głównie z Warszawy), a później również z innych państw europejskich: Grecji, Jugosławii, Hiszpanii. Tutaj również stacjonowały wojska radzieckie, które także odcisnęły swoje piętno na relacjach społecznych i kulturze regionu. Dolny Śląsk może być inspiracją dla innych narodów, w jaki sposób z szacunkiem do inności czerpać z bogactwa kulturowego innych nacji.

Na konferencji została przedstawiona historia ruchów migracyjnych po II wojnie światowej
 na Dolnym Śląsku. Przedstawiono obowiązujące  przepisy prawne dotyczące przyjmowania migrantów w Polsce oraz działalność „Stowarzyszenia Kobiety Europy” w obszarze wielokulturowości Dolnego Śląska.

Wymiana informacji na temat korzeni, historii, tradycji kulturowych, form wypoczynku, systemu edukacji, kuchni, religii lub innych aspektów każdego z  kraju uczestniczącego w programie Erasmus + stwarza możliwości do lepszego poznania się i zrozumienia. Promowanie więzi społecznej w szkole i społeczeństwie prowadzi do rozwoju poczucia przynależności europejskiej, do wzrostu liczby aktywnych, solidarnych, europejskich obywateli.

W konferencji wzięli udział: Janina Mazur – starosta legnicki, Kazimierz Burtny – członek Zarządu Powiatu, Elżbieta Iwanicka – dyrektor Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych, Mariusz Kowalczyk – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Spotkanie prowadziła Zofia Łabuz- nauczycielka z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.