Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 1. Kostuń Aleksander - Przewodniczący
 2. Graf Anna - Wiceprzewodniczący
 3. Grabek Paweł - Wiceprzewodniczący
 4. Bekaluk-Pyrz Jolanta
 5. Castañeda Trujillo Beata
 6. Gacia Dorota
 7. Gapski Grzegorz
 8. Łukasz Jan
 9. Mackiewicz Artur
 10. Mazur Janina
 11. Rokitnicki Andrzej
 12. Rozmus Anna
 13. Skoczek Łukasz
 14. Smęt Artur
 15. Sowiński Krzysztof
 16. Tracz Andrzej
 17. Wołoszyn Dariusz

Lista komisji stałych:
 
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Beata Castañeda Trujillo   - Przewodniczący
 2. Artur Smęt - Wiceprzewodniczący
 3. Jan Łukasz - Sekretarz
 4. Artur Mackiewicz - Członek 
 5. Andrzej Rokitnicki - Członek 
 
Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Andrzej Tracz
 2. Jolanta Bekaluk - Pyrz
 3. Beata Castañeda Trujillo  
 4. Łukasz Skoczek
 5. Dariusz Wołoszyn

Skład Komisji Rozwoju i Budżetu:
 1. Jolanta Bekaluk - Pyrz
 2. Janina Mazur
 3. Anna Graf
 4. Aleksander Kostuń
 5. Artur Smęt

Skład Komisji Ładu i Porządku Publicznego:
 1. Paweł Grabek
 2. Anna Rozmus
 3. Andrzej Rokitnicki
 4. Krzysztof Sowiński
 5. Dariusz Wołoszyn
 6. Łukasz Skoczek
   
Skład Komisji Promocji i Spraw Społecznych:
 1. Paweł Grabek
 2. Grzegorz Gapski
 3. Jan Łukasz
 4. Anna Rozmus
 5. Anna Graf
 6. Dorota Gacia
 7. Andrzej Tracz
 8. Dariusz Wołoszyn

 

Skład Komisji Gospodarki Rolnej i Ekologii:
 1. Grzegorz Gapski
 2. Andrzej Rokitnicki
 3. Krzysztof Sowiński
 4. Dorota Gacia
 5. Artur Mackiewicz