Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami Starostwo Powiatowe w dniu 24 grudnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Pod przewodnictwem Starosty Legnickiego Adama Babuśki odbyło się pierwsze posiedzenie Zarząd Powiatu Legnickiego VI kadencji. W posiedzeniu udział wzięli Wicestarosta Janina Mazur oraz Członkowie Zarządu: Krzysztof Sowiński,  Anna Rozmus  i Grzegorz Gapski. W posiedzeniu uczestniczyli również : Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Skarbnik Tadeusz Rasała oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos.   

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zarząd m.in. analizował materiały na sesję Rady Powiatu Legnickiego, podjął  uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Legnickiego na 2018 rok oraz w sprawie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER). W czasie obrad Zarząd rozpatrzył również projekt porozumienia z Powiatem Lubińskim w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej oraz określenia warunków ich pobytu i wysokości środków na opiekę i wychowanie. Członkowie Zarządu  zapoznali się z wynikami  kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.

 

 

Współpacujemy