Drukuj

Finał Szlachetnej Paczki 2018 w Chojnowie, podobnie jak w roku ubiegłym,  został zorganizowany  w dniach 8-9 grudnia na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się już dużo prędzej – mówi dyrektor Poradni dr Celina Witkowska. Lider całego  projektu dla Chojnowa  – pan Paweł Grabek przychodził do naszej placówki kilkukrotnie. Chciał mieć pewność, że wszystko będzie zapięte na przysłowiowy  „ostatni guzik”. Widać było jego  bardzo duże zaangażowanie w tę szlachetną akcję.

W dniu  5 grudnia, zebrał się cały zespół, Wolontariusze  długo obradowali. Ustalali szczegóły, dzielili swoje obowiązki. Panowała  przy tym atmosfera pełna zgody, radości i niepewności, czy aby wszystko zostanie zrealizowane według założeń.

Ostatecznie udało się! Darczyńcy przywozili łóżka, żywność, obuwie, wózek elektryczny dla osoby niepełnosprawnej. Nierzadko wartość materialna pomocy dla jednej rodziny przekraczała  nawet kwotę 5-10 tys. zł. Udało się zorganizować  pomoc dla  19 rodzin.  Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że całe przedsięwzięcie obejmowało nie tylko osoby żyjące w niedostatku, ale również niepełnosprawne, które często są marginalizowane w środowiskach – dodała pani dyrektor.  Jak się okazało ”chojnowscy”  darczyńcy maja otwarte serce i kieszenie na każdego potrzebującego pomocy i wsparcia.

Wszystkim darczyńcom, za włączenie się do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki  dziękują organizatorzy oraz pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Chojnowie i zapraszają do współpracy na rok następny.