Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Finał Szlachetnej Paczki 2018 w Chojnowie, podobnie jak w roku ubiegłym,  został zorganizowany  w dniach 8-9 grudnia na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się już dużo prędzej – mówi dyrektor Poradni dr Celina Witkowska. Lider całego  projektu dla Chojnowa  – pan Paweł Grabek przychodził do naszej placówki kilkukrotnie. Chciał mieć pewność, że wszystko będzie zapięte na przysłowiowy  „ostatni guzik”. Widać było jego  bardzo duże zaangażowanie w tę szlachetną akcję.

W dniu  5 grudnia, zebrał się cały zespół, Wolontariusze  długo obradowali. Ustalali szczegóły, dzielili swoje obowiązki. Panowała  przy tym atmosfera pełna zgody, radości i niepewności, czy aby wszystko zostanie zrealizowane według założeń.

Ostatecznie udało się! Darczyńcy przywozili łóżka, żywność, obuwie, wózek elektryczny dla osoby niepełnosprawnej. Nierzadko wartość materialna pomocy dla jednej rodziny przekraczała  nawet kwotę 5-10 tys. zł. Udało się zorganizować  pomoc dla  19 rodzin.  Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że całe przedsięwzięcie obejmowało nie tylko osoby żyjące w niedostatku, ale również niepełnosprawne, które często są marginalizowane w środowiskach – dodała pani dyrektor.  Jak się okazało ”chojnowscy”  darczyńcy maja otwarte serce i kieszenie na każdego potrzebującego pomocy i wsparcia.

Wszystkim darczyńcom, za włączenie się do tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki  dziękują organizatorzy oraz pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w Chojnowie i zapraszają do współpracy na rok następny.

 

 

 

 

 

 

Współpracujemy