Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   


W dniu 11 grudnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne nadesłane na powiatowy konkurs plastyczny pt. „Mój świat – moja Polska.

Organizatorem przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, a w jego realizacji pomagali: Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

W skład Komisji konkursowej weszli: Wicestarosta Powiatu Legnickiego Janina Mazur, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy Agnieszka Redyk, przedstawiciel Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Katarzyna Cedro, przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Iwona Korzeniowska oraz przedstawiciele środowiska artystów plastyków: Małgorzata Korenkiewicz, Bogusław Zen, Jolanta Brzyk oraz Jan Słupski.

Konkurs skierowany był dla osób niepełnosprawnych m.in. uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu powiatu legnickiego. Prace konkursowe można było wykonać dowolną techniką plastyczną. Wzięło w nim udział 47 artystów z terenu powiatu legnickiego.

Konkurs miał umożliwić osobom niepełnosprawnym artystyczną wypowiedź wizji postrzegania świata, a celem konkursu była prezentacja twórczości plastycznej i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę walory artystyczne prac, m.in. jakość wykonania, stopień trudności wykonanej pracy oraz oryginalność.

Prace zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria - do 12 lat,

II kategoria - od 13 lat do 18 lat,

III kategoria - powyżej 18 lat.

 

Członkowie Komisji konkursowej, po wnikliwej ocenie i dyskusji postanowili nagrodzić następujące osoby:

I kategoria – do 12 lat

I MIEJSCE: Julia Kopyściańska (Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Dąbiu)

II MIEJSCE: Milena Berezecka (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach)

II kategoria – od 13 lat do 18 lat

I MIEJSCE: Amelia Tuchowska (Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu)

II MIEJSCE: Przemysław Węgrzyniak (Szkoła Podstawowa w Wągrodnie)

III MIEJSCE: Kamil Stosik (Dom Dziecka w Golance Dolnej)

III kategoria – powyżej 18 lat

I MIEJSCE: Zdzisław Sochacki (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie)

II MIEJSCE: Irena Małek (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie) oraz Jan Mazur (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie)

III MIEJSCE: Stanisław Noga (Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku), Bartosz Roztoczyński (Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie) oraz Piotr Czarnota (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie)

W związku z wysokim poziomem nadesłanych prac w tegorocznej edycji konkursu, Komisja konkursowa postanowiła o przyznaniu wyróżnień, które otrzymali:

 1. Paulina Stosik (Dom Dziecka w Golance Dolnej),
 2. Katarzyna Matlak (Dom Dziecka w Golance Dolnej),
 3. Jadwiga Osłońska (Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu),
 4. Tomasz Małek (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach),
 5. Barbara Kozanecka (Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie),
 6. Bogusław Durlej (Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Wernisaż prac plastycznych i uroczyste rozdanie nagród nastąpi w styczniu 2019 roku. O dacie wernisażu i rozdaniu nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie.
Współpracujemy