Drukuj

W dniu 11 grudnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne nadesłane na powiatowy konkurs plastyczny pt. „Mój świat – moja Polska.

Organizatorem przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, a w jego realizacji pomagali: Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

W skład Komisji konkursowej weszli: Wicestarosta Powiatu Legnickiego Janina Mazur, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy Agnieszka Redyk, przedstawiciel Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Katarzyna Cedro, przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Iwona Korzeniowska oraz przedstawiciele środowiska artystów plastyków: Małgorzata Korenkiewicz, Bogusław Zen, Jolanta Brzyk oraz Jan Słupski.

Konkurs skierowany był dla osób niepełnosprawnych m.in. uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu powiatu legnickiego. Prace konkursowe można było wykonać dowolną techniką plastyczną. Wzięło w nim udział 47 artystów z terenu powiatu legnickiego.

Konkurs miał umożliwić osobom niepełnosprawnym artystyczną wypowiedź wizji postrzegania świata, a celem konkursu była prezentacja twórczości plastycznej i integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę walory artystyczne prac, m.in. jakość wykonania, stopień trudności wykonanej pracy oraz oryginalność.

Prace zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria - do 12 lat,

II kategoria - od 13 lat do 18 lat,

III kategoria - powyżej 18 lat.

 

Członkowie Komisji konkursowej, po wnikliwej ocenie i dyskusji postanowili nagrodzić następujące osoby:

I kategoria – do 12 lat

I MIEJSCE: Julia Kopyściańska (Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Dąbiu)

II MIEJSCE: Milena Berezecka (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kunicach)

II kategoria – od 13 lat do 18 lat

I MIEJSCE: Amelia Tuchowska (Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu)

II MIEJSCE: Przemysław Węgrzyniak (Szkoła Podstawowa w Wągrodnie)

III MIEJSCE: Kamil Stosik (Dom Dziecka w Golance Dolnej)

III kategoria – powyżej 18 lat

I MIEJSCE: Zdzisław Sochacki (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie)

II MIEJSCE: Irena Małek (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie) oraz Jan Mazur (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie)

III MIEJSCE: Stanisław Noga (Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku), Bartosz Roztoczyński (Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie) oraz Piotr Czarnota (Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie)

W związku z wysokim poziomem nadesłanych prac w tegorocznej edycji konkursu, Komisja konkursowa postanowiła o przyznaniu wyróżnień, które otrzymali:

  1. Paulina Stosik (Dom Dziecka w Golance Dolnej),
  2. Katarzyna Matlak (Dom Dziecka w Golance Dolnej),
  3. Jadwiga Osłońska (Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu),
  4. Tomasz Małek (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach),
  5. Barbara Kozanecka (Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnowie),
  6. Bogusław Durlej (Dom Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku).

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dziękujemy za udział w konkursie. Wernisaż prac plastycznych i uroczyste rozdanie nagród nastąpi w styczniu 2019 roku. O dacie wernisażu i rozdaniu nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie.