Drukuj

W dniu 10 grudnia miało miejsce uroczyste wręczenie Dyplomów Stypendysty Prezesa Rady Ministrów w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym  we Wrocławiu. Stypendystkami z powiatu legnickiego zostały uczennice Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie: Sylwia Urszulak (III LO) oraz Weronika Grudzień (III TE). Dyplomy otrzymały z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka. W tej uroczystości uczestniczyli również Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie Mariusz Kowalczyk oraz rodzice uczennic.

Tak wielkie osiągnięcia naukowe zawsze spotykają się z aprobatą władz powiatu legnickiego, dlatego też w dniu 17 grudnia odbyło się spotkanie, podczas którego Starosta Adam Babuśka oraz Wicestarosta Janina Mazur przyjęli stypendystki wraz z dyrektorem Powiatowego Zespołu Szkół Mariuszem Kowalczykiem i wicedyrektor Ewą Humenną, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy.

Władze powiatu z ogromną przyjemnością złożyły gratulacje i wyrazy uznania w związku z otrzymaniem Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Podczas spotkania nadmienili również, że wyznaczanie ambitnych celów i konsekwentne ich realizowanie to najlepsza droga do sukcesu, która pozwala uwierzyć w swoje możliwości, a także w siłę nauki.   Do gratulacji dołączyli również życzenia dalszych sukcesów w nauce będących nie tylko źródłem satysfakcji, ale także prawdziwym wyzwaniem na drodze do rozwoju osobistego oraz przyszłej kariery zawodowej.

Obie uczennice otrzymały na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 za swoje wspólne wyniki w nauce Stypendium Starosty Legnickiego, zgodnie z programem: „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat legnicki".