Drukuj

W przedświątecznej atmosferze 20 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie Rady Powiatu zwołał i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Podczas Sesji Radni głosowali nad dziesięcioma uchwałami. Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok, a także uchwały między innymi w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2019 rok, ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego, delegowania radnego Rady Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej i nadania mu statutu. Radni oraz przybyli goście wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Adama Babuśkę - Starostę Legnickiego oraz przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Legnickiego.  

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu było okazją do złożenia życzeń świątecznych wszystkim osobom i instytucjom współpracującym z Powiatem Legnickim oraz pracownikom jednostek podległych, które złożyli  Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Starosta Legnicki Adam Babuśka.