Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W przedświątecznej atmosferze 20 grudnia br. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie Rady Powiatu zwołał i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń. Podczas Sesji Radni głosowali nad dziesięcioma uchwałami. Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok, a także uchwały między innymi w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2019 rok, ustalenia wynagrodzenia Starosty Legnickiego, ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego, delegowania radnego Rady Powiatu Legnickiego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej i nadania mu statutu. Radni oraz przybyli goście wysłuchali również sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu, przedstawionego przez Adama Babuśkę - Starostę Legnickiego oraz przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu Legnickiego.  

Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatu było okazją do złożenia życzeń świątecznych wszystkim osobom i instytucjom współpracującym z Powiatem Legnickim oraz pracownikom jednostek podległych, które złożyli  Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń oraz Starosta Legnicki Adam Babuśka. 

 

Współpracujemy