Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

 1. Miasto Chojnów 4 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce Dom Schrama ul. Rynek 20
 2. Gmina Krotoszyce 7 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: świetlica wiejska
 3. Gmina Prochowice 11 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1
 4. Gmina Kunice 14 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Kunice ul. Gwarna 1
 5. Gmina Chojnów 18 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1
 6. Gmina Miłkowice 21 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71
 7. Gmina Legnickie Pole 25 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Henryka Pobożnego 6
 8. Gmina Ruja 4 lutego 2019 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Ruja 23

Konsumencie na poradę zabierz wszystkie istotne dokumenty w sprawie (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe przedmiot sporu.

Współpracujemy