Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W minionym tygodniu na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Jolanta Kaleta, która pełniła obowiązki Geodety Powiatowego, a wcześniej była wieloletnim Dyrektorem Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podziękowanie za pracę i zaangażowanie Pani Jolancie złożyli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur, Przewodniczący Rady Aleksander Kastuń Członkowie Zarządu: Anna Rozmus, Grzegorz Gapski oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos. Pani Jolanta nie tylko zawodowo, ale również społecznie była związana z geodezją. Poza obowiązkami zawodowymi związanymi właśnie z tą dziedziną angażowała się w działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Legnicy organizując i prowadząc Konferencje Techniczne nt.: Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Dzięki zaangażowaniu Pani Jolanty Kalety powiat legnicki jako jeden z 23 powiatów Województwa Dolnośląskiego, z powodzeniem uczestniczył np. w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Polegał on na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Poza szeroką i ugruntowaną wiedzą oraz doskonałym przygotowaniem merytorycznym, Pani Jolanta Kaleta wykazywała się w codziennej pracy znakomitymi umiejętnościami organizacyjnymi, będąc osoba sumienną i odpowiedzialną. Dzięki tym cechom i dobrze dobranemu zespołowi wykwalifikowanych pracowników wszelkie prace z zakresu geodezji i kartografii były zawsze wykonywane fachowo i sprawnie.

W dniu wieńczącym ten długoletni wysiłek zawodowy Pani Jolancie życzymy zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Współpracujemy