Drukuj

W minionym tygodniu na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Jolanta Kaleta, która pełniła obowiązki Geodety Powiatowego, a wcześniej była wieloletnim Dyrektorem Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Podziękowanie za pracę i zaangażowanie Pani Jolancie złożyli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Janina Mazur, Przewodniczący Rady Aleksander Kastuń Członkowie Zarządu: Anna Rozmus, Grzegorz Gapski oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos. Pani Jolanta nie tylko zawodowo, ale również społecznie była związana z geodezją. Poza obowiązkami zawodowymi związanymi właśnie z tą dziedziną angażowała się w działalność Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Legnicy organizując i prowadząc Konferencje Techniczne nt.: Koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.

Dzięki zaangażowaniu Pani Jolanty Kalety powiat legnicki jako jeden z 23 powiatów Województwa Dolnośląskiego, z powodzeniem uczestniczył np. w projekcie realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”. Polegał on na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego.

Poza szeroką i ugruntowaną wiedzą oraz doskonałym przygotowaniem merytorycznym, Pani Jolanta Kaleta wykazywała się w codziennej pracy znakomitymi umiejętnościami organizacyjnymi, będąc osoba sumienną i odpowiedzialną. Dzięki tym cechom i dobrze dobranemu zespołowi wykwalifikowanych pracowników wszelkie prace z zakresu geodezji i kartografii były zawsze wykonywane fachowo i sprawnie.

W dniu wieńczącym ten długoletni wysiłek zawodowy Pani Jolancie życzymy zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań i wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.