Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego

W dniu 4 lutego 2019 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 14 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 12/45/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota w zł

Przyznana kwota w zł

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”                   w Chojnowie

„Wędrówki bez wymówki” – Konradówka i Piotrowice

737,00

737,00

2.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii  pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła z siedzibą w Chojnowie

„Moje, twoje, nasze miejsce w świecie – rok 2019” – działania promujące znajomość skarbów przyrody i dziedzictwa kultury oraz solidarność międzypokoleniową w rodzinie i w społecznościach powiatu legnickiego oraz na Dolnym Śląsku

3.000,00

3.000,00

 Z uwagi na niespełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji niedopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy.