Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zostań żołnierzem WOT Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Dziewiętnastu młodych recytatorów przybyło do Starostwa Powiatowego w Legnicy na Powiatowe Eliminacje XXIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK 2019”. Młodzi miłośnicy poezji nie tylko rywalizowali o cenne nagrody ufundowane przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę, ale również o możliwość reprezentowania powiatu legnickiego w dolnośląskim finale konkursu, który odbędzie się w Kłodzku, w dniach 29-30 kwietnia 2019r.

 Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: „młodsi” (10 uczestników), w której wzięli udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, w kategorii „starsi” (9 uczestników) startowali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas III gimnazjum.

 

Po emocjonujących obradach, Jury w składzie:Magdalena Maliszewska – Przewodnicząca,Ewa Podhorodecka – Członek, Barbara Dobosz-Lisiecka – Członek, uzgodniło, iż miejsca I-III w kategorii „MŁODSI”.

 

  I MIEJSCE Agata Dziewałtowska z klasy V Szkoły Podstawowej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej,

II MIEJSCENikola Jakimczyk  z klasy V Szkoły Podstawowej im. Henryka Pobożnego i Księżnej Anny w Legnickim Polu,

III MIEJSCEOliwia Lamch z klasy V Szkoły Podstawowej w Wągrodnie.

 

 W kategorii „STARSI” występy oceniało Jury w składzie: Magdalena Maliszewska – Przewodnicząca,Ewa Podhorodecka – Członek, Agnieszka Andrzejewska – Członek. Decyzją Jury następujący uczniowie zajęli miejsca od I-III:

 

 I MIEJSCENatalia Sigłowa  z klasy III Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie,

II MIEJSCEMarta Krasna  z klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie,

III MIEJSCEArkadiusz Kapral z klasy III z Gimnazjum im. Henryka Pobożnego i Księżnej Anny w Legnickim Polu.

W tej kategorii komisja przyznała WYRÓŻNIENIE dla Zofii Lech ze Szkoły Podstawowej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej.

Decyzją Jury w finale dolnośląskim Powiat Legnicki reprezentować będą zwyciężczynie dwóch kategorii wiekowych: Agata Dziewałtowska - „MŁODSI” oraz Natalia Sigłowa  - „STARSI”.

 

Nagrody i gratulacje młodym recytatorom wręczyli: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Przewodnicząca Jury obydwu kategorii wiekowych Magdalena Maliszewska. Podziękowania za udział w konkursie otrzymał każdy uczestnik konkursu, a opiekunowie artystyczni uczniów otrzymali gratulacje za przygotowania ich do prezentacji. Jury otrzymało podziękowania za merytoryczną, sprawną, aczkolwiek „trudną” pracę, bo niełatwo jest wybrać z dziewiętnastu uczestników prezentujących bardzo wyrównany czasami poziom, tych siedmiu najlepszych.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom artystycznym składamy serdeczne gratulacje za wspaniałe prezentacje recytatorskie, a naszym reprezentantkom do finału wojewódzkiego życzymy powodzenia!

Przypominamy, że w roku ubiegłym, w finale dolnośląskim XXIII edycji Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK 2018” powiat legnicki reprezentowały:

- w kategorii „młodsi” - Lena Waldman - uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Prochowicach,

- w kategorii „starsi” - Wiktoria Piechowiak - uczennica klasy III Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie.

Laureatka ubiegłorocznych eliminacji powiatowych Lena Waldman otrzymała wyróżnienie w kategorii „młodsi” w finale dolnośląskim Konkursu, który odbył się w Kłodzkim Ośrodku Kultury w Kłodzku w kwietniu 2018 roku.

 

 

Współpracujemy