Drukuj

Urząd Komunikacji Elektronicznej uprzejmie informuje o kampanii informacyjnej dotyczącej jakości połączeń w sieciach operatorów telefonii komórkowej. Kampania jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy nie mogą skutecznie zrealizować połączeń głosowych oraz korzystać z transmisji danych w sieciach komórkowych operatorów, z którymi podpisali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tj. skarżących się na słaby zasięg stacji bazowych GSM. Co robić w takich sytuacjach?

Niestety niektórzy z użytkowników decydują się na zainstalowanie wzmacniacza sygnału GSM. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Używanie wzmacniaczy GSM powoduje zakłócenia innych urządzeń radiowych, w tym stacji bazowych i samych telefonów komórkowych, a przede wszystkim wywołuje negatywne skutki prawne, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem jest to używanie urządzeń radiowych bez wymaganego zezwolenia. Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych. Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie użytkownikom o szkodliwości używanych wzmacniaczy GSM oraz ich wpływu na działanie stacji bazowych. Pozwoli to na ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń legalnych stacji bazowych telefonii komórkowej. Użytkownicy kupujący usługi telefonii komórkowej przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej powinni bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i zasięgami stacji w planowanym miejscu ich użytkowania. Natomiast użytkownicy mający już telefony komórkowe i kłopoty z jakością połączeń powinni zgłosić ten fakt u swoich operatorów telekomunikacyjnych.

 

Dodatkowe informacje:

22 330 40 00

www.uke.gov.pl/szkodliwe_wzmacnaicze_GSM