Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

15 marca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy już po raz XIV odbył się konkurs „Znam powiat legnicki jak swój dom”. Organizatorem  jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Legnicki Adam Babuśka.          

W kategorii szkoły podstawowe na podium miejsca wywalczyły drużyny:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie,

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Legnicy,

III miejsce Szkoła Podstawowa w Miłkowicach.

W kategorii gimnazjów I miejsce zajęło Gimnazjum TWP w Legnicy, II miejsce Gimnazjum w Miłkowicach.

W kategorii szkoły średnie na podium miejsca wywalczyły drużyny:

I miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy im. Stanisława Wyspiańskiego,

II miejsce IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy,

III miejsce I Liceum Ogólnokształcące w Legnicy im. Tadeusza Kościuszki.        

W zmaganiach wzięło udział łącznie 17 drużyn z czego z terenu powiatu legnickiego drużyny ze szkół: Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, Szkoły Podstawowej w Wągrodnie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie, Gimnazjum w Miłkowicach.

Nagrody zwycięzcom wręczyła Wicestarosta Janina Mazur oraz Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch.

Współpracujemy