Drukuj

Z okazji dnia drogowca i transportowca, w dniu 26 kwietnia 2019r., w Pałacu  w Krotoszycach odbyła się II KONFERENCJA UTRZYMANIA DRÓG I ULIC połączona   z prezentacją sprzętu i pojazdów drogowych, którą patronatem honorowym objął Starosta Legnicki Adam Babuśka. Konferencję zorganizowała Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Legnicy wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy. W tym roku przewodnim tematem były „Rozwiązania drogowe dla pojazdów elektrycznych”. Podczas konferencji prof. PWR Piotr Wrzecioniarz przedstawił nowoczesne technologie w zakresie elektromobilności i autonomiczności pojazdów na świecie oraz w kraju. Omówił zadania dla zarządców dróg i organizatorów ruchu na drogach wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  Uwarunkowania prawne i techniczne utworzenia przyłączy elektrycznych dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, przy drogach powiatowych i gminnych omówił Prezes SEP Tadeusz Kastner.  System wdrożenia ustawy w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zaprezentował  przedstawiciel firmy Bartosz Wojciechowski.

Modelowy system ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, a także  zarządzanie rozliczeń płatności na stacjach ładowania przedstawili przedstawiciele firm EvPlus sp. z o.o. w Poznaniu oraz ENSTO. Na placu wystawowym na dziedzińcu hotelu odbyły się pokazy różnych sposobów ładowania na przykładzie stacji ładowania i ładowarek ENSTO Pol Sp. z o.o. w Straszynie - samochodów o napędzie elektrycznym NISSAN LEAF, udostępnionych przez dealera IMPWAR Sp. z o.o. w Rzeszotarach k. Legnicy. Uczestnicy, głównie przedstawiciele samorządów: powiatów, miast i gmin, a było ich ponad 30, mieli możliwość przejechania się „elektrytkiem”. Dla zaakcentowania rozwoju motoryzacji pokaz samochodów elektrycznych uatrakcyjniły przepięknie utrzymane pojazdy zabytkowe wystawione przez ich miłośników m.in. Zdzisława Dziaka z Prostyni oraz Ireneusza Józefczuka z Chojnowa. Po części wystawowej na sali wykładowej przedstawiciel Urzędu Miasta Legnicy Aleksander Krupa wygłosił referat nt. „Korytarz życia przy wykorzystaniu ITs w Legnicy”. Podczas debaty wytyczone zostały działania dla samorządów powiatów, miast i gmin do utworzenia na Dolnym Śląsku tzw. lokalnych sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach i przy drogach publicznych, w tym powiatowych i gminnych, tak aby umożliwić swobodny do nich dostęp, w szczególności dla podróżujących, turystów i innych przyjezdnych. Miejsca te powinny być skoordynowane z powstającymi komercyjnymi punktami ładowania. Przyczyni się to w znacznym stopniu do rozwoju regionu. W celu koordynacji i ułatwienia działań powołano czteroosobową Radę ds. rozwoju elektromobilności, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu powiatu, świata nauki, KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie. Zaproponowano też wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o ujęcie w strategii województwa dolnośląskiego działań zmierzających do wprowadzenia elektromobilności.