Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Dnia 15.05.2019 r.  w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku odbył się XVI Regionalny Turniej w Kręgle Domów Pomocy Społecznej. Organizatorem Turnieju był Dom „Prząśnik” oraz Stowarzyszenie „Prząśnik” przy współudziale środków finansowych Powiatu Legnickiego. 

W turnieju udział wzięli  podopieczni następujących placówek: Dom Opieki „Caritas” w Malczycach, Dom Pomocy Społecznej Legnica, DPS Żarów, DPS Jawor, DPS Głogów, DPS Mierczyce, DOPR „Niebieski Parasol” z Chojnowa,  DPS Kowary, „Klub Seniora” działający przy Stowarzyszeniu „Prząśnik”. Dziesiątą drużyną Turnieju byli gospodarze, czyli DPS „Prząśnik”. Każdą placówkę reprezentowały 5-osobowe drużyny wraz z opiekunami.

W Turnieju w Kręgle uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, w tym Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, Anna Piątek-Olszuk – Dyrektor PCPR w Legnicy, dyrektorzy oraz kierownicy w/w placówek. 

Turniej rozpoczął się o godz. 10.00 od przywitania gości przez Dyrektora DPS „Prząśnik” Tomasza Króla. Jako kolejny, głos zabrał Pan Krzysztof Sowiński, życząc wszystkim uczestnikom wygranej i udanej zabawy. Wykonał pierwszy rzut kulą, oficjalnie rozpoczynając w ten sposób XVI Turniej w Kręgle.

W klasyfikacji zespołowej I miejsce zajęli gospodarze, czyli DPS „Prząśnik”, II miejsce Klub Seniora "Alicja", natomiast III miejsce DPS Głogów. W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął mieszkaniec DPS-u „Prząśnik” Józef Pupko, II miejsce Danuta Kuźniar z „Klubu Seniora”, III miejsce Jan Podyma z DPS Głogów. W Turnieju Dyrektorów zwyciężył Tomasz Król z DPS „Prząśnik”, II miejsce Małgorzata Majewska z DPS Legnica, III miejsce na podium zajęła Renata Hajkowicz z Domu Opieki „Caritas” Malczyce. Najlepiej kibicującą publicznością okazali się mieszkańcy i pracownicy DPS „Prząśnik”.

Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w kategorii indywidualnej i drużynowej otrzymali nagrody rzeczowe, puchary oraz dyplomy. Rywalizacja odbywała się w bardzo wesołej atmosferze i na wysokim sportowym poziomie.

Już dziś zapraszamy na kolejny TURNIEJ za rok.

Współpracujemy