Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W ramach zorganizowanej XXII edycji akcji letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej” w naszym urzędzie gościliśmy grupę 26 dzieci oraz 4 opiekunki, która przyjechała do nas z Kresów, a dokładnie z takich miejscowości Ukrainy jak: Lwów, Kamieniec Podolski, Żółkiew, Żytomierz, Nowy Rozdół, Berezne, Dawidów, Winnica, Przemyślany, Berdyczów. Dzieci zwiedzały okolicę, tutejsze zabytki oraz poznawały polską historię. Nasi rodacy spotkali się również z przedstawicielami naszego powiatu. W spotkaniu zorganizowanym w starostwie uczestniczyli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Członkowie Zarządu Powiatu Legnickiego: Krzysztof Sowiński i Grzegorz Gapski oraz Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos. W starostwie dzieci zapoznały się z historią powiatu oraz najbliższej okolicy. Na dzieci czekał słodki poczęstunek oraz pamiątki, które będą przypominać im Powiat Legnicki. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, dzieci przygotowały krótki występ artystyczny, podczas którego przedstawiły swoje talenty.

Współpracujemy